คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติ
" มีวินัย ใผ่สุจริต มีความคิด จิตอาษา น้อมนำพาหลักพอเพียง
พร้อมเคียงข้างในหลักธรรม "
 

  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : การจัดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒
  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ NEW

  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ : สำรวจข้อมูล เพื่อจัดทำไดอารี่ ปี ๒๕๖๓
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ดูข่าวสารทั้งหมด::>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ภาพกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๗
 

การเเข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๑๔
วันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม อ.เมืองเลย จ.เลย

  <คลิกดูรูป Link1 Link2 >

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงเเรมประตูน้ำโฮเต็ล
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมเเละ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๖ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ โรงเเรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

  <คลิกดูรูป Link1 Link2 Link3 Link4 >

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมเเละ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ โรงเเรมเพชรรัตน์ การ์เด้นท์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

  <คลิกดูรูป Link1 Link2 Link3 Link4 >

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมเเละ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๗ - ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๒
ณ โรงเเรมประตูน้ำโอเต็ล
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

  <คลิกดูรูป Link1 Link2 Link3 Link4 >

การเเข่งขันกีฬาเบญจภาคีปริยัติสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕ ประปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
วันที่ ๒๘ - ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

การประชุมชี้เเจง (ร่าง) กฎหมายลูกประกอบพระราชบัญญัติ
การศึกษาพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา เเละตรวจสอบคุณสมบัติบุคลากร
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๒ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม จ.เลย
๒๐ ก.ย. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีสระเเก้ววิทยา จ.หนองบัวลำภู
๒๓ ก.ย. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค์ จ.ขอนแก่น

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๖
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีสระเเก้ววิทยา
อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสร้างข้อสอบมาตรฐาน" โรงเรียนพระปริยัติธรรม
เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗
วันที่ ๒๙ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๒
ณห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมเเพ
อำเภอชุมเเพ จังหวัดขอนแก่น

 


พระครูสิริธรรมนิเทศน์
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗
กลุ่ม ร.ร.ปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๑
กลุ่ม ร.ร.ปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๒
กลุ่ม ร.ร.ปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๑๒
กลุ่ม ร.ร.ปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๑๓
ระเบียบกองทุนครู กลุ่ม ๗
แบบฟอร์ม สมัคร ชพค.
เรื่องการสมัครสมาชิกองค์กรครูฯ
ใบสมัครสมาชิกองค์กรครูฯ
ระเบียบการสมัคร ช.พ.ค.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 โหลดโปรแกรม e-Citizen           update 16 พฤษภาคม 2561     
โหลดโปรแกรม WAC 10
โหลดโปรแกรม EIS 2012
คู่มือโปรแกรม GPA
โปรแกรม GPA 55
โปรแกรม GPA 57

การแก้ไข 6 เทอม เป็น 5 เทอม

 โปรแกรม EIS V.55
รหัส จังหวัด อำเภอ ตำบล
หลักเกณฑ์ของรหัสสถานศึกษาฯ
>>>คู่มือใช้งานโปรแกรม E-Citizen (ระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล) >>>
คู่มือกำหนดรหัสประจำตัวนักเรียน GCODE
ข้อมููลเลขประจำตัวประชาชนไม่มี/ซ้ำซ้อน

ตรวจสอบข้อมูล e-Citizen

 แบบขอแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียน
 แบบขอแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ
 แบบขอแต่งตั้งครูโรงเรียน
แบบขอแต่งตั้งนักวิชาการศาสนศึกษา     โรงเรียน ฯ
แบบขอแต่งตั้งเจ้าพนักงานศาสนศึกษา     โรงเรียน ฯ
แบบขอแต่งตั้งผู้รักษาการ ผู้จัดการ
แบบขอแต่งตั้งผู้รักษาการผู้อำนวยการ
แบบขอแต่งตั้งผู้รักษาการ รอง ผอ.
แบบขอแต่งตั้งนักวิชาการศาสนศึกษา     กลุ่มโรงเรียน ฯ
แบบขอแต่งตั้งเจ้าพนักงานศาสนศึกษา     กลุ่มโรงเรียน ฯ
 ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาฯ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
อนุกรรมการกองทุนฯ กลุ่ม 7
ปส.064 สมัครสมาชิกและการเก็บเงิน
ใบสมคัรสมาชิกกองทุนสวีสดิการฯ ปส.

 

 

ผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภู
  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7
ที่ตั้ง 441 วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.043-228588 โทรสาร 043-225470
ผู้ดูแลระบบ debseven@hotmail.co.th