การประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารโรงเรียนสัญจร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ ต.บ้างกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

www.debseven.org

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Contact Name