การประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารโรงเรียนสัญจร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ ต.บ้างกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

www.debseven.org

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Contact Name