การประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารโรงเรียนสัญจร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ ต.บ้างกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

www.debseven.org

Contact Name