การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดโพนชัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗ (ขอนแก่น, เลย, หนองบัวลำภู)

www.debseven.org

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21