หัวข้อ >> โครงการอบรมช่างสิบหมู่สู่ท้องถิ่น กลุ่มที่ ๗
  วันที่ >> ๒๒ - ๒๕ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
  สถานที่ >> ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิสุทธาจารย์(วัดธาตุพระอารามหลวง) ตำบลเเดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 
  << กลับ >>   <<หน้าถัดไป>>   <<หน้าหลัก>>