หัวข้อ >> ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนามาตรฐานเเละการประกันคุณภาพ ฯ

  วันที่ >> ๑ กันยายน ๒๕๖๔
  สถานที่ >>  ห้องประชุมโรงเเรมบายาสิตา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น