หัวข้อ >> การยืนยันตัวตนของ จศป.เขต ๗
  วันที่ >> ๘ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
  สถานที่ >> ประชุมทางไกล Video Conference By Google Meet