หัวข้อ >> ประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารเขต ผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ฯ ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
  วันที่ >> ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
  สถานที่ >> ประชุมทางไกล Video Conference By Google Meet