หัวข้อ >> ประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารเขต ผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ฯ ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
  วันที่ >> ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
  สถานที่ >> ประชุมทางไกล Video Conference By Google Meet