หัวข้อ >> ศึกษาดูงานระบบการประคุณคุณภาพสถานศึกษา
  วันที่ >> ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
  สถานที่ >> โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น