หัวข้อ >> ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเเหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
  วันที่ >> ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔
  สถานที่ >> ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 
  << กลับ >>   <<หน้าถัดไป>>   <<หน้าหลัก>>