งานวันครูเเละมุทิตาจิตผู้เกษียณโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๘

วันที่ ๑๗ - ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๒

ณ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อำเภอชุมเเพ จังหวัดขอนแก่

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗