การปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗
จังหวัดขอนก่น เลย หนองบัวลำภู

วันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗