การประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

จังหวัดเลย วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗