โครงการส่งเสริมเเละพัฒนาระบบการช่วยเหลือดูเเลนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ ๓

วันที่ ๔ - ๖ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ณ โรงเเรมประตูน้ำโฮเต็ล ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗