ประชุมเบญจภาคี ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๒ - ๑๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
ณ โรงเเรมพีซีแกรนด์พาเลซ ตำบลธาตุนาเวียง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗