การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมโรงเเรมประตูน้ำโฮเต็ล อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗