การประชุมชี้เเจง (ร่าง) กฎหมายลูกประกอบพระราชบัญญัติ
การศึกษาพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา เเละตรวจสอบคุณสมบัติบุคลากร

วันที่ ๑๘ - ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๒

๑๘ ก.ย. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม จ.เลย
๒๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีสระเเก้ววิทยา จ.หนองบัวลำภู
๒๓ ก.ย. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค์ จ.ขอนแก่น

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗