การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีสระเเก้ววิทยา อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗