การประชุมกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มเบญจภาคี)

วันที่ ๒๕ - ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมชาติกร รีสอร์ท อ.หนองหิน จ.เลย

   

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗