การประชุมจัดทำอนุบัญญัติกฎหมายลูกประกอบพระราชบัญญัติการศึกษา

พระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ร่วมกับ กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติ

วันที่ ๑๑ - ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๒

ณ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๓ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗