การเบญจภาคีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ - ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๒

ณ โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗