การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๑๐ พ.. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม อ.กุดป่อง จ.เลย

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗