ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เอกสารเลขที่ ๑/๒๕๖๑
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๒ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เอกสารเลขที่ ๒/๒๕๖๑
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๓ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เอกสารเลขที่ ๓/๒๕๖๑
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๔ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เอกสารเลขที่ ๔/๒๕๖๑
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๕ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เอกสารเลขที่ ๕/๒๕๖๑
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๖ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เอกสารเลขที่ ๖/๒๕๖๑
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๗ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เอกสารเลขที่ ๗/๒๕๖๑
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๘ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เอกสารเลขที่ ๘/๒๕๖๑
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7
ที่ตั้ง 441 วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.043-228588 โทรสาร 043-225470
ผู้ดูแลระบบ debseven@hotmail.co.th