ภาพกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนปริยัติธรรม กลุ่ม ๗
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมเเละ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๖ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ โรงเเรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

  <คลิกดูรูป Link1 Link2 Link3 Link4 >

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมเเละ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ โรงเเรมเพชรรัตน์ การ์เด้นท์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

  <คลิกดูรูป Link1 Link2 Link3 Link4>

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมเเละ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๗ - ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๒
ณ โรงเเรมประตูน้ำโอเต็ล
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

  <คลิกดูรูป Link1 Link2 Link3 Link4 >

การเเข่งขันกีฬาเบญจภาคีปริยัติสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕ ประปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
วันที่ ๒๘ - ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

การประชุมชี้เเจง (ร่าง) กฎหมายลูกประกอบพระราชบัญญัติ
การศึกษาพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา เเละตรวจสอบคุณสมบัติบุคลากร
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๒ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม จ.เลย
วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีสระเเก้ววิทยา จ.หนองบัวลำภู
วันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค์ จ.ขอนแก่น

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๖
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีสระเเก้ววิทยา
อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสร้างข้อสอบมาตรฐาน" โรงเรียนพระปริยัติธรรม
เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗
วันที่ ๒๙ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๒
ณห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมเเพ
อำเภอชุมเเพ จังหวัดขอนแก่น

การประชุมกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มเบญจภาคี) ครั้งที่ ๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันที่ ๒๕ - ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมชาติกร รีสอร์ท
อ.หนองหิน จ.เลย

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๕
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงเรียนจันทวิทยาคม
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

การประชุมจัดทำอนุบัญญัติกฎหมายลูกประกอบ
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ร่วมกับ กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติ
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๒
ณ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๓ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา

การประชุมเบญจภาคีภาคตะออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานกลุ่มที่ ๗ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธ
ศาสนาจังหวัดขอนแก่น ออกนิเทศ ติดตาม เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษษ กลุ่มที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ
วันที่ ๔ - ๗ มิ.ย. ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น

 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗