หน้าหลัก   ประวัติเขต ๗   ผู้บริหารเขต ๗   บุคลากรเขต ๗   ติดต่อเรา

 

ผู้บริหาร สำนักเขตการศึกษาฯ เขต ๗

พระครูสิริธรรมนิเทศก์
ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา เขต ๗

 

พระราชปรีชามุนี,ดร. รองประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 

พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์,ดร.
รองประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 

พระครูสุธีกิตติวรญาณ
ประธานกรรมการจังหวัดขอนแก่น

พระครูปริยัตยาทร
ประธานกรรมการจังหวัดเลย

พระครูปริยัติโชติการ
ประธานกรรมการจังหวัดหนองบัวลำภู