/หน้าหลัก/    /ประวัติเขต ๗/    /ผู้บริหารเขต ๗/    /บุคลากรเขต ๗/    /ติดต่อเรา/

 

ผู้บริหาร สำนักเขตการศึกษาฯ เขต ๗

พระครูสิริธรรมนิเทศก์
รักษาการ ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา เขต ๗

 

พระราชปรีชามุนี,ดร.
รักษาการ รองประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 

พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์,ดร.
รักษาการ รองประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 

พระครูสุธีกิตติวรญาณ
รักษาการ ประธานกรรมการจังหวัดขอนแก่น

พระครูปริยัตยาทร
รักษาการ ประธานกรรมการจังหวัดเลย

พระครูปริยัติโชติการ
รักษาการ ประธานกรรมการจังหวัดหนองบัวลำภู