หน้าหลัก   ประวัติเขต ๗   ผู้บริหารเขต ๗   บุคลากรเขต ๗   ติดต่อเรา

 

นักวิชาการศาสนศึกษา สำนักเขตการศึกษาฯ เขต ๗

นายคม พวงยะ,ดร.
หัวหน้านักวิชาการศาสนศึกษา เขต ๗

นายสมาน เเว่นเเก้ว
นักวิชาการศาสนศึกษา

นางสุปราณี โพธิ์ประสิทธิ์
นักวิชาการศาสนศึกษา

นายวิรุณฬ์ ผ่านวงษ์
นักวิชาการศาสนศึกษา

นายวุฒิชัย พาแก่ดำ
นักวิชาการศาสนศึกษา

............................................
นักวิชาการศาสนศึกษา

นายสุวัฒน์ วิกาสาโร
เจ้าพนักงานศาสนศึกษา